SeoWeb AS har levert nytt og oppdatert design av nettsidene til OddvarBjelde.no – som inkluderer responsiv løsning for mobile platformer m.m